top of page
Wij staan voor kwaliteit

Op onze producten en diensten geven wij 5 jaar garantie.

Stootlijst.nl is lid van de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI)

Voor particulieren

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier, zijn op onze offertes, opdrachten aan ons, en met ons gesloten overeenkomsten, de Algemene consumenten aannemings-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) van 18 september 2014 van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Utrecht. Hieronder kunt u ze downloaden.

Business-to-business

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, opdrachten aan ons, en met ons gesloten overeenkomsten de Algemene aannemings-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) van datum van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Utrecht. Hieronder kunt u ze downloaden.

 

Bovenop de Voorwaarden van de NJI, bieden wij 5 jaar garantie op: verlijmingen, kitwerk en/of schoefverbindingen die wij uitvoeren bij de montage van onze stootlijsten op een schip.

Garantie geldt ook voor mogelijke verborgen gebreken in het materiaal, met name bij de houten stootlijsten mits die binnen 5 jaar na aanbrengen zichtbaar worden én afbreuk doen aan de kwaliteit en/of de functionaliteit van de stootlijst.

Levering van losse stootlijsten

Wanneer de montage van door Stootlijst.nl geleverde stootlijsten niet door onze vakmensen is uitgevoerd, heeft u uitsluitend

5 jaar garantie op het materiaal. Voor ondeugdelijke montage of montage met verkeerde materialen (bijvoorbeeld verkeerde kit of verkeerde schroeven) zijn wij niet aansprakelijk te stellen. 

Ook kunt u ons niet aansprakelijk stellen voor enige aanvullende kosten wanneer een door ons geleverde stootlijst, die wij niet gemonteerd hebben, vervangen moet worden.

Let op! bij montage van RVS.316 stootlijsten dient u RVS.316 (A4) schroeven toe te passen. Een mindere kwaliteit RVS (A2) kan de stootlijst aantasten.

Heeft u een aanvaring gehad of is er schade aan uw stootlijst ontstaan die niet onder onze garantie valt? Wij helpen u graag uw stootlijst te repareren. Wij kunnen dit vakkundig en snel en wij hanteren hier scherpe prijzen voor.

Wij vertrouwen erop u naar tevredenheid van dienst te kunnen zijn.

David de Geus,

directeur, eigenaar

bottom of page