top of page

KLANTENSERVICE

Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. 

Op deze pagina vind u alles over garantie, het retourneren van producten en voorwaarden.

Stootlijst.nl is lid van de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI)

Voor particulieren

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier, zijn op onze offertes, opdrachten aan ons, en met ons gesloten overeenkomsten, de Algemene consumenten aannemings-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) van 18 september 2014 van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Utrecht. Hieronder kunt u ze downloaden.

 

 

WIJ LEVEREN KWALITEIT

Aanvullend op de Voorwaarden van de NJI, bieden wij 5 jaar garantie op: verlijmingen, kitwerk en/of schoefverbindingen die wij uitvoeren bij de montage van onze stootlijsten op een schip.

Garantie geldt ook voor mogelijke verborgen gebreken in het materiaal, met name bij de houten stootlijsten mits die binnen 5 jaar na aanbrengen zichtbaar worden én afbreuk doen aan de kwaliteit en/of de functionaliteit van de stootlijst.

Levering van losse stootlijsten

Wanneer de montage van door Stootlijst.nl geleverde stootlijsten niet door onze vakmensen is uitgevoerd, heeft u uitsluitend

5 jaar garantie op het materiaal. Voor ondeugdelijke montage of montage met verkeerde materialen (bijvoorbeeld verkeerde kit of verkeerde schroeven) zijn wij niet aansprakelijk te stellen. 

Ook kunt u ons niet aansprakelijk stellen voor enige aanvullende kosten wanneer een door ons geleverde stootlijst, die wij niet gemonteerd hebben, vervangen moet worden.

Let op! bij montage van RVS.316 stootlijsten dient u RVS.316 (A4) schroeven toe te passen. Een mindere kwaliteit RVS (A2) kan de stootlijst aantasten.

 

BUSINESS-TO-BUSINESS

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, opdrachten aan ons, en met ons gesloten overeenkomsten de Algemene aannemings-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) van datum van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Utrecht. Hieronder kunt u ze downloaden.

Heeft u een aanvaring gehad of is er schade aan uw stootlijst ontstaan die niet onder onze garantie valt? Wij helpen u graag uw stootlijst te repareren. Wij kunnen dit vakkundig en snel en wij hanteren hier scherpe prijzen voor.

Download hier de consumenten voorwaarden

Kwaliteit
B to B Voorwaarden
Retourneren

RETOUR INFORMATIE

Heeft u bij ons stootlijsten besteld via de webshop maar zijn deze niet de juiste of zijn ze niet naar wens? Dan kunt u uw bestelling retourneren.

Dit mag zonder opgaaf van reden maar als u hier ergens niet mee eens bent dan horen wij dit graag, zodat wij hierin kunnen verbeteren.

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden.  Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.

Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.

Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier.

Stootlijst.nl vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Stootlijst.nl in rekening gebracht voor het geretourneerde product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Stootlijst.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Stootlijst.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Stootlijst.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Download hier uw Modelformulier voor herroeping.

bottom of page